Những điều đã kiến tạo nên thành công hôm nay

Đến với Quang Vũ là để thành công và thành nhân

Kể từ sau buổi ban đầu học được: Nhất tâm thiện niệm – nhận được con đường

Các bạn đã đi theo tiếng gọi của trái tim, cứ khai mở bản thân mình mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua lại tạo tác thêm được nhiều giá trị hữu ích.

Các bạn cũng đã biết cách định vị bản thân mình. Neo đậu bản thân ở những cung bậc phát triển cao và xa hơn ở hiện tại. Để rồi mỗi ngày trôi qua các bạn đã kéo mình về gần với vạch đích hơn.

Và ngày hôm nay các bạn đã ở vạch đích tiếp theo. Và tiếp tục chinh phục các vạch đích tiếp nữa.

Các bạn ở đây để chia sẻ lại những câu chuyện thành công của chính mình. Cho mọi người thấy các bạn đã vượt lên trên chính mình như thế nào. Đã làm được những việc mà trước kia bạn chưa từng dám nghĩ đến.

Câu chuyện của các bạn là nguồn cảm hứng cho nhiều người

Quang Vũ chủ tịch, tháng 05.2021


Bài mới đăng