Được sống với mọi người bằng đúng con người thật của chính mình

Hoàng Hải không sẽ không nhận mình là người hay, và chắc chắn không phải là người dở. Đấy là điều tự thân đúc kết được từ trải nghiệm sống của chính mình.

Hoàng Hải không nhận mình là người thiện, nhưng chắc chắn không phải là kẻ ác. Đấy là điều mình học được từ triết lý của Minh giáo Trung hoa.

Cách sống của Hoàng Hải là đứng giữa hai phe Chính và Tà, Thiện và Ác

Viết một bình luận