Tu hành

THOÁT MÊ, TỈNH GIẤC
ĐÁNH THỨC CON SƯ TỬ TRONG BẠN VÀ CHẮP THÊM CHO NÓ ĐÔI CÁNH

CÕI MÊ là tâm bất định, thần điên loạn.

Tâm và Thần chi phối suy nghĩ, suy nghĩ chi phối hành vi, hành vi tạo nên kết quả.

Người trong Cõi Mê sẽ không làm được gì


Chính vì thế phải tỉnh giấc.

Tỉnh giấc là sống trong CÕI THỰC

Tỉnh giấc là Giác Ngộ.
Và khi trong Cõi Thực mà Tâm và Thần an định, trí sáng suốt, bình an tự tại thì gọi là NIẾT BÀN

Cuộc đời là tranh đấu, bạn không thể cứ mãi nghèo hèn, kém cỏi mãi


Các trang con


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »


Bài mới đăng