Lời chia sẻ

KÉM CỎI là trạng thái đối nghịch với MẠNH MẼ, giống như là ÂM với DƯƠNG.

Trong ÂM có DƯƠNG. Mà, trong DƯƠNG có ÂM.

Trong bất kỳ một người yếu đuối kém cỏi nào cũng tồn tại sẵn có hạt giống mạnh mẽ bên trong. Và ngược lại, trong bất kỳ người mạnh mẽ nào cũng chứa đứa một sự kém cỏi yếu đuối nào đó.

Bộ đôi trang mạng KÉM CỎI và KẺ MẠNH được xây dựng để giúp các thành viên biết cách chuyển hoá con người mình từ kẻ yếu trở thành kẻ mạnh, và biết cách giữ vững và phát huy sự mạnh mẽ của bản thân.