Một người là khôn ngoan hay ngờ nghệch được quyết định bởi thời điểm này

Đó là thời điểm NGƯỜI ĐÓ NHẬN RA MÌNH KÉM CỎI

Nhận ra mình Kém cỏi không phải để buồn chán, buông xuôi, buông thả bản thân, lảng tránh đối diện, mặc kệ tương lai.

Nhận ra mình Kém cỏi là cơ hội để bản thân công tâm nhìn nhận lại bản chất con người mình, rà soát lại tất cả những hoạt động, những trải nghiệm từng có để biết

  • Mình cần phải suy nghĩ như thế nào
  • Mình cần phải sống ra sao
  • Con người phù hợp mình cần trở thành là như thế nào

Lấy thử thách là bệ đỡ để nâng bước chân của mình, chứ không phải là những tấm rào cản trở bước tiến của bản thân

Viết một bình luận