Những tháng ngày vượt khó, vượt khổ vươn lên

Bề ngoài sơ sài ngốc nghếch để che dấu đi sự sâu sắc và khôn ngoan bên trong

Nhìn về mặt hình thức là kém cỏi, nhưng thực chất lại không hề kém cỏi

Đã có những thời điểm tôi tự cho rằng mình thực là kém cỏi, nhưng như vậy là đã không công bằng với chính mình. Có thể lúc đó, tôi kém ở mặt này nhưng lại mạnh ở mặt khác.

Kém Cỏi là bởi vì bạn vẫn đang sống với con người nhỏ bé của chính mình – con người của ngày hôm qua đã không còn phù hợp với xã hội của ngày hôm nay. ĐỔI MỚI tức là bạn giã từ quá khứ, bỏ lại sự nhỏ bé và yếu kém, và hẹp hòi của chính mình để VƯƠN VAI trở thành một con người to lớn hơn.

Viết một bình luận