Chia sẻ từ chủ tịch

Các bạn thân mến, chủ tịch Quang Vũ có ý tưởng tạo ra trang Sức Sống để ghi nhận sự trưởng thành vươn lên trong cuộc sống.

Chúng ta chỉ cần là người bình thường, nhưng hãy sống một cuộc đời phi thường. Để cho xứng đáng có mặt trên cuộc đời này.

Chúng ta sống phi thường vì chính chúng ta, vì người thân trong gia đình chúng ta, vì xã hội nói chung.

Anh chị em hãy gửi bài chia sẻ, ban biên tập sẽ tổng hợp và đăng lên trang mạng này

Thân ái,

Quang Vũ chủ tịchBài mới đăng