Thua bạn kém bè, thua anh kém em là rất xấu hổ

Thua bạn kém bè, thua anh kém em là rất xấu hổ. Đây là thực tế.

Nếu không thấy như vậy là kém cỏi, là xấu hổ thì là con người không có sự cầu tiến, con người phi thực tế, không biết vươn lên.

Sau cái sự xấu hổ đấy, bản thân cần làm việc đúng cách để cho ra được tiền bạc.

Có tiền làm nên sự tự tin

Con người phải thực tế

Thời đi học: học giỏi sẽ rất tự tin. Trong cuộc sống: có tiền thì sẽ rất tự tin

Cái đạo bản thân đi theo tu phải là đạo giúp mình kiếm được nhiều tiền hơn, khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn

Viết một bình luận