Khi đứng về lẽ phải sẽ làm mất lòng một số người

Khi không dám làm mất lòng ai thì bản thân đang chấp nhận đi cùng với cái sai, dung túng cho cái sai, cái xấu.

Cách hành xử đúng trong cuộc sống là đứng về lẽ phải.

Bạn bè, anh em, người thân chỉ thân thiết khi và chỉ khi cùng tôn trọng lẽ phải. Hành xử mọi việc phải theo đạo lý.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *